Електротехнички факултет Бања Лука - Званична Интернет презентација
LatinicaEnglish
Мени

Акта Универзитета и Факултета


Документи
Статут Универзитета у Бањој Луци 421 kB 05.10.2007.
Правила студирања на II циклусу студија 151 kB 03.03.2010.
Препоруке за писање дипломских радова 70 kB 07.10.2008.
Одлука о ограничавању трајања студија 91 kB 21.01.2009.
Одлука о суфинансирању НИР-а 71 kB 25.06.2009.
Препоруке за писање магистарских радова 122 kB 17.11.2014.
Правилник о завршним радовима II циклуса 43 kB 02.10.2009.
Правилник о дипломским радовима 474 kB 01.09.2010.
Пословник о раду ННВ 2815 kB 17.11.2010.
Одлука са 56. сједнице Сената Универезитета 705 kB 16.05.2012.
Статут Електротехничког факултета 2374 kB 15.05.2013.
Правилник о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци 2771 kB 20.06.2013.
Закон о високом образовању 1386 kB 05.03.2014.
Правилник о издавачкој дјелатности Универзитета у Бањој Луци 1438 kB 14.04.2014.
Eлаборат о оправданости извођења студијског програма РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 7496 kB 29.09.2014.
Eлаборат о оправданости извођења студијског програма ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 7510 kB 29.09.2014.
Eлаборат о оправданости извођења студијског програма ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И АУТОМАТИКА 7357 kB 29.09.2014.
Правилник о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа 1329 kB 09.10.2014.
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци 5761 kB 17.11.2014.
Правилник о стицању, расподјели и коришћењу властитих прихода и прихода од грантова 142 kB 17.11.2014.
Правилник о анкетирању студената 481 kB 12.03.2015.
Правила студирања на III циклусу 67 kB 12.06.2015.
Правилник о кориштењу слободне студијске године 235 kB 21.09.2015.
Правила студирања на I и II циклусу студија 2295 kB 28.09.2015.
Одлука о измјени правила студирања на I и II циклусу студија 110 kB 22.10.2015.
Одлука о еквиваленцији положених испита на 1. години првог циклуса студија 124 kB 07.10.2015.
Одлука о еквиваленцији положених испита на 2. години првог циклуса студија 187 kB 07.10.2015.
Студијски програми II циклуса студија 2014/15 3530 kB 14.10.2015.
Правилник о додјели признања и награда Универзитета у Бањој Луци 365 kB 22.10.2015.
Одлука о увођењу измијењених студијских програма I циклуса 105 kB 27.10.2015.
Наставни план и програм из 2003 698 kB 09.11.2016.
Наставни план и програм из 2007 3561 kB 09.11.2016.
Закон о звањима_Сл. гласник 33_14 417 kB 29.10.2015.
Закон о измјени Закона о звањима_Сл. гласник 63_14 202 kB 29.10.2015.
Уредба_о_звањима_Сл. гласник 111_09 206 kB 29.10.2015.
Правилник о листи струковних, академских и научних звања_СГ_117_14 5222 kB 02.11.2015.
Правилник о измјени правилника о листи струковних, академских и научних звања_СГ_83_15 7120 kB 02.11.2015.
Одлука о матичности факултета 6157 kB 09.12.2015.
Правилник о поступку правне заштите интелектуалне својине Универзитета у Бањој Луци 1280 kB 26.01.2016.
Правила студирања на III циклусу 8132 kB 13.04.2016.
Правилник о садржају, изгледу и дигиталном репозиторијуму докторских дисертација 286 kB 06.09.2016.
Одлука о форми и садржини Пријаве теме за израду докторске дисертације , Извјештаја о оцјени подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације и Извјештаја о оцјени урађене докторске дисертације 214 kB 06.09.2016.
Правилник о раду Универзитета у Бањој Луци 285 kB 01.11.2016.
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности радника Универзитета у Бањој Луци 280 kB 01.11.2016.
Одлука о примјени еквиваленције положених испита на прве три године 1. циклуса студија - Рачунарство и информатика 1488 kB 17.11.2016.
Одлука о примјени еквиваленције положених испита на прве три године 1. циклуса студија - Електроника и телекомуникације 1443 kB 17.11.2016.
Одлука о примјени еквиваленције положених испита на прве три године 1. циклуса студија - Електроенергетика и аутоматика 1414 kB 17.11.2016.

Сва ауторска права задржана ЕТФ БЛ 2004.